Bilgisayarlı Tabanlık

Bilgisayarlı Tabanlık

Analiz nasıl yapılıyor?

Yürüme analizinde hastamız bir platform üzerinde yürütülerek veriler bilgisayar ortamına aktarılır. Ayağın basış şeklinden ve ayak tabanına gelen basınçlardan yola çıkarak içe basma, dışa basma, ayak ucuna basma, düztabanlık büyük doğrulukla tanınabilir. Bu yöntemin ailelere sağladığı en önemli avantaj, görsel olarak doktorlar tarafından farklı değerlendirilebilen bir çocuğun verilerinin rakamsal olarak elde edilmesi ve ailelerin ayağın gelişimini bu verilerden faydalanarak takip edebilmesidir. Eğer tabanlık kullanılması gerekiyorsa elde edilen bilgisayar verilerinden faydalanılarak çocuğun ayağına özel tabanlıklar da yapılabilmektedir. Öncelikle yürüme analizi için çocuğun denilenleri yapacak yaşta olması gerekmektedir.  Yürüme analizinin en sık kullanıldığı alan düztabanlığın tanısının konulması ve yıllara göre değişiminin incelenmesidir. Bu nedenle çocuklarda ayak tabanının değerlendirmesi 4 yaş ve sonrasında yapılabilmektedir. Yürüme analizi için çocuğun denilenleri uygulayabilir durumda olması da önemlidir.  Bazen çocuklarda da normalde sorun yaratmayan ayak sorunlarının spor yaparken ortaya çıkmaktadır. Bu durum çocuklarda performansın azalmasına neden olabilmektedir. Bilgisayar analiz sisteminin kayıtlarının  incelenmesi ile de özel ayakkabı ya da tabanlıklar önerile bilmektedir

Yetişkinlere de uygulanıyor

Ayak basınç haritalarının çıkarılması yetişkin hastalarda da önemlidir.  Çok sık şikâyet konusu olan nasırlarımız ayağa basıncın çok geldiği bölgelerde oluşmaktadır. Ayak analizi ile basınç bölgeleri belirlenerek tedbir alınmakta ve nasır oluşumu azaltılabilmektedir. Nasır oluşumunun engellenmesi şeker hastalarında ayak yaralarının oluşmaması için çok önemlidir ve ayak analizinden faydalanılarak özel ayakkabılar üretilebilir.