Kişiye Özel Tabanlık

Kişiye Özel Tabanlık

Kişiye özel tabanlık kişilerin ayak yapılarına yönelik olarak hazırlanan tabanlıklardır. Bu tabanlıklar hazırlanırken yapılan yürüme analizi , denge testleri, ayak baropedografileri ile kişinin ayak yapısına en uygun tabanlıklar hazırlanır.

Ayak anatomimiz yaylanma hareketini yapmak üzere mevcut olan bir yapıdır. Ancak gerek yapısal özellikler gerekse kullandığımız ayakkabılar sonrasında ayak yapımızda meydana gelen değişiklikler çeşitli basma kusurlarının oluşumuna yol açmaktadır.

Düz tabanlık, yüksek kavis, diabetik ayak , romatizmal hastalıklarda oluşan ayak deformiteleri bu gruba verilebilecek örneklerdir. Bu hastalarda gelişen ayak sorunları dışında yanlış basmanın getirmiş olduğu bel ve diz ağrıları da izlenir.

Kişiye özel tabanlıklar ayak ve ayak bileği hastalıklarının tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Hastalarda var olan ayak sorunlarına bağlı olarak ayağın yük dağılımında bozukluklar meydana gelir. Basma kusurları hastanın denge problemlerine ve ağrı artışına yol açabilmektedir.

Tabanlıklar ayakta yük dağılımının tekrardan normale dönmesi için kullanılan ayakkabı içi araçlardır. Deformitenin sert ve esnek olmasına göre tabanlıklarda çeşitli derecelerde sert ve yumuşak (esnek) olabilirler.

Normal tabanlıklardan farklı olarak hazırlanmış bu tabanlık kişinin problemine yöneliktir. Başka bir hastalıkta yada aynı numara ayakkabı giyen bir başka kişi tarafından kullanılamaz. Bu tip tabanlıklarda ana hedef hastanın problemine mükemmel uyumlu bir tabanlık yaratmaktır.

Kişiye özel tabanlıklar ayak sorunlarında ağrının ortadan kaldırılmasına, kişinin yürüme fonksiyonlarının düzelmesine, gelişmiş olan nasır ve benzeri cilt problemlerinin düzelmesine yardımcı olur.

Kişiye özel tabanlıkların hazırlanmasında alınan özel ölçümler ile ayağın basma kusuru ortaya konur. Basınç ölçümleri sonrasında ayağın problemini düzeltmek üzere tabanlıklar hazırlanır.

Tabanlıkların hazırlanmasında en önemli detaylardan biri de tabanlığın sertlik derecesidir. Hastanın diyabetik olması, ayak altında yarasının olması, hastanın kilosu sertlik derecesinin planlanmasında önem taşır.

Ayrıca çok özel durumlarda kişinin özel ayakkabısına yönelik olarak
özel tabanlıklarda aynı şekilde hazırlanabilmektedir.

Tabanlıklar deformiteyi düzeltmezler. Ancak deformiteden kaynaklanan şikâyetleri ortadan kaldırırlar.
Kişiye özel tabanlık hastaların ayaklarından alınan özel ölçümler sonrasında, hastalığa yönelik olarak ayağın anatomik yapısına tam olarak uygulanan tabanlıktır. Normal tabanlıklardan farklı olarak hazırlanmış bu tabanlık kişinin problemine yöneliktir. Başka bir hastalıkta yâda aynı numara ayakkabı giyen bir başka kişi tarafından kullanılamaz. Bu tip tabanlıklarda ana hedef hastanın problemine mükemmel uyumlu bir tabanlık yaratmaktır.

Tabanlık hazırlanırken alçı ile ölçüm alma, köpük ile iz alınması, çeşitli teknolojik tekniklerle ayak basınç ölçüm teknikleri kullanılmaktadır.

Ayrıca hastanın ayakkabısına göre de tabanlıkların planlaması yapılabilmektedir. Ancak bu ayakkabılar ortopedik özellikler içermelidir.