Yürüme Analizi

Yürüme Analizi

Yürüme analizi kişinin yürüyüşünün kinetik (kuvvet, basınç, moment, torq gibi eklem hareketlerine neden olan ve kinematik büyüklükleri belirleyen etmenler cinsinden) ve kinematik (yer değiştirme, doğrusal hız, ivme ve karşılığı açısal büyüklükler cinsinden) olarak incelenmesidir. İncelenmek istenen kişi yürüme bandında yürütülerek, yürüme esnasında ekstremite eklemlerinde oluşan açı ve kuvvetler ölçülür ve elde edilen bütün veriler grafik haline dönüştürüp sunulur.

Yürüme bandına yerleştirilmiş olan kuvvet platformu yardımıyla (force plate), yürümenin bütün fazları boyunca eklemlerde ne kadar moment oluştuğu bilgisayar tarafından hızlı ve otomatik bir şekilde hesaplanır.

Yürümesi değerlendirilmek istenen herkes Yürüme Analizi’ den yararlanabilir. İncelenmek istenen eklem ve kasların üzerlerine kameraların yaydığı infrared ışınlarını geri yansıtan marker’ lar (yansıtıcı minik toplar) yardımıyla kamera eşliğinde yürüme çekimleri gerçekleştirilir. İncelenmek istenen kasların üzerlerine yüzeysel EMG elektrotları yapıştırılarak çekimler yapılır. Özellikle incelenmek istenen eklemlere, vücudun istenilen kısımlarına ya da yürüme fazlarına zoom yapılarak daha detaylı incelemeler yapılır.

Özel bir yazılım (software) kullanılarak kişinin farklı durumları için karşılaştırmalar yapılır (operasyon öncesi-sonrası, botox öncesi-sonrası, normal yürüyüş gibi). Sistemden alınan veriler grafik haline dönüştürülür. Elde edilen sonuçlar ve grafikler Excel dosyasına dönüştürülerek arşivlenebilirler.

Hastalarımızın yürüme analizi çıktısından bir örnek